Nyhedsbrev
Medlemsaktiviteter

Medlemsaktiviteter

APOTEKEREN understøtter kontinuerligt medlemmerne i at have kunden i centrum og i at være forretningsmæssigt ledende ved at tilbyde relevante værktøjer.

Kædens værktøjer og fokus på forretningsudvikling understøtter medlemmerne i at drive et succesfuldt apotek. Dertil er det enkelte medlems lokale indsatser nøglen til succes. Samlet opnås værdiskabelse for kæden og dens medlemmer.

 

"Vi skal gøre det ekstraordinære fremfor det ordinære"

Dorte Brix
Adm. direktør 2005 -

Hvad tilbyder APOTEKEREN?

APOTEKEREN udvikler, etablerer og viderefører værktøjer, der kan støtte medlemmerne inden for de to fokusområder:

Forretningsudvikling

APOTEKEREN understøtter kontinuerligt medlemmerne i at have kunden i centrum og i at være forretningsmæssigt ledende ved at tilbyde relevante værktøjer.

Organisationsudvikling

APOTEKEREN understøtter kontinuerligt medlemmerne i at udvikle organisationen ved at tilbyde relevante efteruddannelsesmuligheder.

 

 

APOTEKEREN tilbyder til enhver tid en palette af moderne og konkurrencedygtige løsninger, der kan implementeres lokalt. Disse løsninger skal skabe reel værdi for APOTEKERENs medlemsapoteker og gøre dem i stand til at være kundernes og medarbejders foretrukne apoteker.

 

Hvor gør APOTEKEREN en forskel?

APOTEKEREN arbejder ud fra en fælles, konkurrencedygtig strategi med medlemmer, der aktivt har tilvalgt kæden. Derved skaber APOTEKEREN resultater, der tilgodeser medlemsapotekerne, medarbejderne og kunden.

APOTEKEREN forholder sig til virkeligheden. Et konkret eksempel på dette er, at APOTEKEREN udvikler sig ud fra de tilbagemeldinger, som kæden får igennem kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser. På den måde sikres det, at kunden og medarbejderne bliver hørt. Hertil arbejder vi også kontinuerligt med lokal implementering og tilpasser løsninger til det enkelte medlemsapoteks behov.